ветеринарная медецина - консультация
крестик
телефон
восклицание
карандаш
форум
Реклама:

 


Вогнище запалення 

Важливе значення у формуванні вогнища запалення має секреція активованими нейтрофілами катіонних білків і факторів проникненості. Ці біологічно активні речовини мають високу антибактеріальну активність, збільшують проникненість клітинних мембран, стимулюють дегрануляцію тучних клітин, базофільних лейкоцитів. Інфільтрація нейтрофілами вогнища запалення спостерігається в основному протягом 48 годин після місцевого пошкодження тканин. Ступінь інфільтрації залежить від резерву гранулоцитів у кістковому мозку, властивостей нейтрофільних лейкоцитів, рН у вогнищі запалення. Участь нейтрофільних лейкоцитів у запальному процесі стає неповноцінним внаслідок дефіциту в середовищі хемотаксичних факторів, регуляторів активності мікро- та макрофагів, порушень функції рецепторів цитоплазматичної мембрани, пригнічення адгезії, рухливості, виснаження запасів глікогену. На зміну нейтрофільним гранулоцитам надходять клітини мононуклеарної фагоцитарної системи, формуючи на основі різних форм кооперації ефективний протиінфекційний бар'єр. Однією з форм кооперативної дії є посилення внутрішньоклітинної бактерицидної активності макрофагів після поглинання ними продуктів розпаду гранулоцитів, що отримало назву резорбтивної клітинної резистентності. Макрофаги відіграють одну з провідних ролей у забезпеченні гомеостазу, неспецифічного і специфічного імунного захисту, регуляції обміну речовин, протипухлинного захисту. Вони є ключовими клітинами складних міжклітинних взаємодій у нормі, при запаленні, регенерації і склеротичних процесах. До секреторних продуктів макрофагів відносять різні ферменти, найбільша активність яких проявляється в нейтральному чи кислому середовищі. Макрофаги секретують інгібітори ферментів (альфа-1-антитрипсин, інгібітор плазміну), лізоцим, компоненти комплементу, пропердин, фактори B і D, а також окисні метаболіти: супероксид, перекис водню, перекисний радикал, ендогенні пірогени, біоактивні ліпіди; здатні виділяти фактори, володіють вираженою опсонічною активністю, циклічний аденозинмонофосфат, білок, що зв'язує вітамін В12. Найважливішими продуктами секреції макрофагів є фактори, що стимулюють або інгібують клітинну проліферацію. До перших належать чинники, що стимулюють проліферацію Т- і В-лімфоцитів, попередників мієлоїдного ряду, ендотеліоцитів. До факторів, інгібуючих клітинну проліферацію, належать ті, які пригнічують проліферацію лімфоцитів, пухлинних клітин, вірусів. Роль макрофагів у вогнищі запалення полягає не тільки у фагоцитозі біологічних патогенних подразників і регуляції міжклітинних взаємодій. Вони є одними з основних клітин, що регулюють процеси регенерації. Ферменти, які секретують макрофаги, зокрема протеази, можуть ушкоджувати навколишні тканини і бути джерелом вторинних запальних змін, сприяючи тим самим хронізації запального процесу. Макрофаги здатні розпізнавати і елімінувати ушкоджені або виходящі з життєвого циклу клітини організму, вони самі є об'єктом регуляторних впливів різних клітинних систем, в першу чергу лімфоцитів. Макрофаги резорбують розплавлений нейтрофілами детрит, сприяючи очищенню вогнища пошкодження і репаративним процесам далі...  

назад далее


 

 


 

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях. По вопросам диагностики, лечения и профилактики болезней животных необходимо обращаться к ветеринарным специалистам. Любое использование материалов без активной ссылки на сайт doktorvet.com запрещено!

©"DoktorVet.com", 2013-2015