ветеринарная медецина - консультация
крестик
телефон
восклицание
карандаш
форум
Реклама:

 


Периферична кров при запаленні в котів 

Лімфоцити - невеликі мононуклеарні клітини, координуючі та здійснюючи імунну відповідь за рахунок продукування запальних цитокінів та антигенспецифічних зв'язуючих рецепторів. Підгрупи лімфоцитів відрізняються за місцем їх утворення та ефекторним молекулам, які вони експресують, але мають загальну властивість - здатність опосередковувати високоспецифічну антигенну відповідь. В-лімфоцити здійснюють експресію антигенних рецепторів - Ig - і запрограмовані на продукцію їх у великій кількості у відповідь на антигенну стимуляцію. В-клітини утворюються зі стовбурових клітин кісткового мозку. Імунна система містить велику популяцію окремих клонів В-лімфоцитів. Кожний клон експресуює антигенний рецептор, ідентичний в основному Ig молекулі, яку він буде синтезувати. Ці молекули відрізняються один від одного і зв'язуються тільки з обмеженим числом антигенів. Надзвичайно велика кількість індивідуальних клонів В-лімфоцитів, для кожного з яких характерна певна, специфічна молекула Ig, забезпечує різноманітність виробляємих антитіл. Клітинно - опосередкований імунітет забезпечує знищення різних клітин безпосередньо цитотоксичними Т-клітинами. Він посилюється під впливом цитокінів, які виробляються в результаті складної взаємодії Т-клітин і макрофагів. Крім того, Т-лімфоцити активно беруть участь у регуляції проліферації В-клітин та продукції Ig. Для повної активації Т-лімфоцита необхідні антигенпрезентуючі клітини, наприклад макрофаги. Вони обробляють антигени, щоб зробити їх більш імуногенними, і представляють їх Т-клітинам разом з рецепторами головного комплексу гістосумісності. Лімфоцити беруть участь у всіх видах запалення, в тому числі гострому, що характеризується інтенсивною нейтрофільною інфільтрацією тканини. Т-лімфоцити-хелпери вивільняють лімфокіни і хемоаттрактанти (для макрофагів, базофілів), які є запальними медіаторами. Взаємодіючи з макрофагами, Т-лімфоцити-хелпери шляхом секреції лімфокінів значно посилюють міграцію макрофагів у вогнище запалення і тим самим потенцюють розвиток запального процесу. Цитотоксичні Т-лімфоцити пригнічують виникнення вірусних інфекцій. В-лімфоцити, що містять Ig G, сприяють опсонізації бактерій і нейтралізації токсинів, що утворюються у вогнищі запалення. Лімфоцити беруть участь у хронічних запальних реакціях і в резистентності організму до облігатних і факультативних внутрішньоклітинних мікроорганізмам. Ці функції виконуються, головним чином, лімфоцитами з антигенними рецепторами, складовими інтегральної частини клітинної мембрани. Крім участі в клітинно-опосередкованому імунітеті, субпопуляції Т-клітин відіграють важливу роль у регуляції імунної відповіді, функціонуючи як клітини-помічники і клітини-супресори далі...

назад далее


 

 


 

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях. По вопросам диагностики, лечения и профилактики болезней животных необходимо обращаться к ветеринарным специалистам. Любое использование материалов без активной ссылки на сайт doktorvet.com запрещено!

©"DoktorVet.com", 2013-2015