ветеринарная медецина - консультация
крестик
телефон
восклицание
карандаш
форум
Реклама:

 


Механізми запалення в котів 

Початковими ефекторами запалення в котів є вегетативні нейрони, С-волокна чутливих нейронів, що містять нейропептиди, клітини сполучної тканини (резидентні макрофаги, тканинні базофіли, фібробласти), фактори тканинної рідини (кининоген, комплемент). Флогоген викликає активацію і пошкодження вказаних клітин і біохімічних чинників тканинної рідини (первинна альтерація), наслідком чого є вивільнення або утворення відповідних медіаторів запалення (первинні медіатори запалення). Останні здійснюють умертвіння і лізис мікробів, одночасно пошкоджуючи власну тканину (вторинна альтерація з вивільненням і виробництвом вторинних медіаторів запалення). Вторинна альтерація спрямована на локалізацію та елімінацію флогогену і пошкодженої їм тканини. При цьому, підвищуючи судинну проникненість, викликаючи хемотаксис лейкоцитів, активацію фібробластів, медіатори запускають стандартний механізм підкріплення з боку плазми і клітин крові, навколишньої сполучної тканини (явища ексудації, еміграції та проліферації). З ексудатом і лейкоцитами крові у вогнище запалення надходять медіатори плазми і клітин крові. Завдяки цьому посилюється боротьба з флогогеном і прогресує пошкодження тканини (розширення вторинної альтерації), що, у свою чергу, збільшує і пролонгує ексудацію і інфільтрацію. Спочатку лейкоцитарна інфільтрація здійснюється за рахунок циркулюючих лейкоцитів, а потім підтримується посиленим кроветворенням. Знищення флогогену і залишків пошкодженої власної тканини досягається також шляхом фагоцитозу. По мірі очищення вогнища запалення від флогогену і пошкодженої їм тканини, ексудація і еміграція стихають, посилюється проліферація, і відбувається відновлення тканини або відшкодування тканинного дефекту. Таким чином, запалення є автоматичною реакцією, що забезпечує власне розгортання, підтримку і стихання. Залежно від характеру запальної реакції - гостре, хронічне або імунне, - у неї переважно залучаються різні підкласи лейкоцитів - нейтрофільні гранулоцити, моноцити, лімфоцити, і селективність їх мобілізації є складною проблемою патогенезу запалення. Усі механізми і явища запалення в котів пов'язані між собою і в своїй взаємодії складають функціональну систему. Вони реалізуються під багатофакторним контролем місцевих тканинних гомеостатичних механізмів (система медіаторів), а також інтегративних систем організму (нервової, ендокринної та імунної). Контрольоване запалення є нормергічним. Системі крові належить вирішальна роль у формуванні неспецифічних і специфічних реакцій організму, у визначенні його реактивності і резистентності. Вона забезпечує виникнення і підтримання лейкоцитарної інфільтрації вогнища - головного компоненту запалення, і реакції системи крові при запаленні являють собою ланцюг послідовних взаємозалежних змін з боку лейкоцитів вогнища, кісткового мозку, периферичної крові.  

назад далее


 

 


 

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях. По вопросам диагностики, лечения и профилактики болезней животных необходимо обращаться к ветеринарным специалистам. Любое использование материалов без активной ссылки на сайт doktorvet.com запрещено!

©"DoktorVet.com", 2013-2015