ветеринарная медецина - консультация
крестик
телефон
восклицание
карандаш
форум
Реклама:

 


Абсцес. Патогенез

Абсцес. Патогенез. У котів за абсцесів показники ШОЕ та лейкоцитів вірогідно збільшуються у 4,2 та 1,7 рази у порівнянні з клінічно здоровими тваринами. Відмічається олігохромемія та еритроцитопенія, виникає виражена нейтрофілія. За абсцесів у котів, у порівнянні з групою контролю – 0,47±0,07, достовірно збільшуються показники НЕК (навантажувальний еритроцитарний коефіцієнт) – до 3,05±0,37. Лейкоцитарний індекс інтоксикації у котів з абсцесами у 3,91 рази в порівнянні з клінічно здоровими тваринами. Взаємовідносини між осередком запалення і цілісним організмом чітко проявляються за біохімічними показниками сироватки крові. В домашніх котів за абсцесів виникає підвищення рівня загального білку сироватки крові за рахунок альфа-глобулінів, у склад яких входять білки гострої фази. Реєструють зниження бетта-глобулінів, можливо, за рахунок ß-ліпопротеїнів, що свідчить про розвиток депресивного синдрому печінки. Відсутнє підвищення імуноглобулінів, спостерігається гіперферментемія – підвищення активності трансаміназ і альфа-амілази, незначна креатинінемія. Важливе значення в науковій концепції патогенезу гнійної інфекції мають процеси ПОЛ та стан АОС, від взаємозв'язку яких, а також порушення балансу між ними суттєво залежить направленість і прогноз гнійно-запального процесу. У котів з абсцесами достовірно збільшуються показники ДК, МДА та МСМ (р<0,001), в порівнянні з клінічно здоровими тваринами. При абсцесах у крові котів відзначається збільшення показників КТ, ЦП та ГЛР на фоні зменшення ГЛП з 22,07±1,33 до 15,91±0,95 (р<0,01). За умов абсцесів загальна АОА зростає у 1,9 разів до 44,93±3,30 (р<0,01) в порівнянні з клінічно здоровими тваринами. Таким чином, при абсцесах в організмі котів відбувається збільшення продуктів ПОЛ та показників системи АОЗ. В котів за абсцесів виникає Т-лімфопенія. За рахунок Т-лімфопенії в котів виникає збільшення кількості 0-клітин на 11,80 % (р<0,001), при порівнянні з клінічно здоровими тваринами. Крім цього відмічається значне зниження Т-хелперів (CD4-клітини) при відносному превалюванні Т-супресорів (CD8-лімфоцити). У зв’язку з цим імунорегуляторний індекс CD4/CD8 високо вірогідно знижується. Фагоцитарний показник вірогідно зменшується за абсцесів на 13 % у порівнянні з клінічно здоровими тваринами. Фагоцитарне число достовірно зменшується за абсцесів на 33,3 % при порівнянні з групою контролю. За абсцесів нами відмічено зниження кількості В-лімфоцитів, кратність зниження рівня CD22-лімфоцитів складала у 1,1 рази, у порівнянні з групою контролю. Крім цього, за абсцесів в котів нами відмічено високо вірогідне (р<0,001) збільшення у сироватці крові загальних ЦІК за рахунок найбільш патогенних середньо- та дрібномолекулярних фракцій. За абсцесів нами відмічена гіперцитокінемія, при яких у сироватці крові котів вірогідно зростає рівень ІL-1? у 2,2 рази, IL-6 у 2,1 рази, IL-8 у 1,8 рази, а також TNF-альфа у 3,8 рази, при порівнянні з клінічно здоровими тваринами. 

назад далее


 

 


 

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях. По вопросам диагностики, лечения и профилактики болезней животных необходимо обращаться к ветеринарным специалистам. Любое использование материалов без активной ссылки на сайт doktorvet.com запрещено!

©"DoktorVet.com", 2013-2015