ветеринарная медецина - консультация
крестик
телефон
восклицание
карандаш
форум
Реклама:

 


Запальний процесс в котів

При гострому асептичному операційному запаленні в котів виникає динамічне зменшення кількості еритроцитів, збільшення лейкоцитів та рівня ШОЕ на третю добу після оперативного втручання. До десятої доби ці показники мали тенденцію до стабілізації. В лейкограмі реєструється помітне підвищення питомої ваги паличко- та сегментоядерних нейтрофілів, кількість яких до десятої доби зменшувалася і не відрізнялася від фізіологічної норми. Також відзначається достовірне зниження відсотку лімфоцитів на третю добу умовно асептичного запалення. З розвитком післяопераційного асептичного запалення у котів уміст загального білка на 3 добу зростає з 65,88±0,49 до 68,34±0,56 г/л. Слід відзначити, що на десяту добу перебігу асептичного запалення ми спостерігали наближення кількості загального білка до показників тварин контрольної групи. Нами зареєстровані також певні зміни у співвідношенні білкових фракцій. Так, на 3 добу після оваріогістероектомії ми відмічали достовірне зменшення альбумінів та ?-глобулінів. Вміст глобулінів, зокрема ?-глобулінів, на третю добу асептичного запалення достовірно збільшувався. На третю добу досліду відмічали також зменшення альбумін-глобулінового співвідношення (у 1,2 рази) Слід відзначити, що на 10 добу після операції всі показники наближались до фізіологічної норми. Індикаторні ферменти печінки на третю добу асептичного запалення вірогідно збільшуються, але коливаються в межах фізіологічної норми. Це, на наш погляд, свідчить про зростання в організмі котів токсичних продуктів метаболізму, що виникають при запальному процесі. За умов асептичної операційної рани у котів, порівняно з здоровими тваринами, рівень креатиніну і сечовини у сироватці крові практично не змінився. Слід також відмітити, що нами не виявлено істотних змін показників загального білірубіну, який недостовірно знизився за рахунок непрямої фракції на 3 добу після операції з 4,72±0,51 до 4,45±0,40 мкмоль/л, а також ?-амілази, яка збільшилась з 135,56±2,75 до 137,48±2,72 ммоль/ч л (р<0,05). Таким чином, запалення універсально підпорядковано за своїм фізіологічним призначенням збереженню гомеостазу організму, що за умов асептичної операційної рани у котів супроводжується складними, поетапними змінами з боку морфологічних та біохімічних показників крові. Стан організму і фізіологічний перебіг процесів життєдіяльності залежить від балансу та стабільності ПОЛ-АОС, тобто від стану та резервів біоантиокислювальної системи з одного боку, а також від діяльності пошкоджуючого фактору, який активізує процеси ПОЛ, - з іншого. Виснаження любого з ланцюгів цієї системи визначає характер формування та інтенсивність прогресування патологічного процесу в організмі.  

назад далее


 

 


 

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях. По вопросам диагностики, лечения и профилактики болезней животных необходимо обращаться к ветеринарным специалистам. Любое использование материалов без активной ссылки на сайт doktorvet.com запрещено!

©"DoktorVet.com", 2013-2015