ветеринарная медецина - консультация
крестик
телефон
восклицание
карандаш
форум

Розповсюдження та клінічна характеристика стафілококових дерматитів у собак за даними ветеринарних клінік м. Луганська 

УДК 619:616.5-002.3:636.7 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАФІЛОКОКОВИХ ДЕРМАТИТІВ У СОБАК ЗА ДАНИМИ ВЕТЕРИНАРНИХ КЛІНІК М. ЛУГАНСЬКА 

Руденко В. Б., аспірант 

Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ 

Стафілококовий дерматит не є найбільш розповсюдженою патологією шкіри у собак, проте загальноприйняті методи його лікування дають, в більшості випадків, лише короткочасний результат. У зв’язку з цим вивчення розповсюдження та клінічної характеристики стафілококового дерматиту у собак є актуальним напрямом наукових досліджень. Визначення розповсюдження та клінічної характеристики стафілококового дерматиту у собак дали нам змогу встановити, що серед захворювань шкіри бактеріальні захворювання зустрічаються лише у 5,6 % випадків від загальної кількості; пік захворювань спостерігається у літньо-осінній період; частіше стафілококози шкіри реєструються в групі собак віком від 1 до 5 років; пси більш схильні до захворювання на стафілококози,, ніж суки; німецькі вівчарки більш сприйнятливі до захворювання ніж собаки інших порід. При клінічному аналізі встановлено, що найчастіше реєструється вогнищева форма хвороби. У подальшому необхідно вивчити патогенез стафілококозу у собак та виходячи з отриманих результатів досліджень знайти нові, більш ефективні, методи боротьби з ним. 

Останнім часом проблема захворювань шкіряного покриву у собак є актуальним питанням сучасної ветеринарної медицини. Стафілококовий дерматит не є найбільш розповсюдженою патологією шкіри у собак, проте загальноприйняті методи його лікування дають, в більшості випадків, лише короткочасний результат. Тому стафілококози у собак після проведення стандартних методів лікування часто набувають хронічного перебігу, або виникають рецидиви хвороби [1-3]. Собаки більш схильні до захворювань шкіри, в порівнянні з іншими тваринами. Деякі автори [4] пов’язують це з тим, що у них значно знижені функції шкіряних бар’єрів, тому вони більш схильні до дії мікробного фактору.
Крім цього стафілококози виникають внаслідок змін в характері харчування, погіршення екологічної ситуації, нераціональній антибіотикотерапії, розвитку дисбактеріозу, що призводить до зниження імунної відповіді організму та системних порушень гомеостазу [1-5]. У зв’язку з цим вивчення розповсюдження хвороб шкіри та клінічної характеристики стафілококового дерматиту у собак є актуальним напрямом наукових досліджень.

Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження став аналіз даних ветеринарної звітності 3 державних та 5 приватних клінік м. Луганська за останні три роки. При цьому враховували результати клінічних, мікробіологічних та паразитологічних досліджень. 

Таблиця 1 - Розповсюдження захворювань шкіри у собак по м. Луганську 

Дерматити 
2007
2008
2009
Абс. число 
%
Абс. число 
%
Абс. число 
%
Механічні 
134
11,0
136 
10,7 
124 
10,1 
Бактеріальні 
65
5,3
68 
5,3 
75 
6,1 
Паразитарні 
874
71,8
916 
71,8 
898 
72,8 
Алергічні 
58
4,8
67 
5,3 
66 
5,4 
Мікозні 
87
7,1
67 
6,9 
70 
5,6 
Всього 
1218
100,0
1275 
100,0 
1233 
100,0 

Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, частіше у собак реєстрували паразитарні захворювання шкіри (72,1%), механічні (10,6 %) та мікозні (6,5 %) хвороби. Слід відзначити, що бактеріальні захворювання зустрічали лише у 5,6 % випадків. На підставі мікробіологічних досліджень доведено, що за умов бактеріальних дерматитів в 100,0 % випадках провідними патогенами були стафілококи, які в 66,7 % ізолювали в монокультурі, а в 43,3 % їх виділяли в асоціації з іншими видами мікроорганізмів. 

Сезонна динаміка захворюваності на стафілококовий дерматит представлена на рисунку 1. 

Сезонна динаміка захворюваності на стафілококовий дерматит

Рис. 1 - Сезонна динаміка захворюваності на стафілококовий дерматит 

Щодо сезонності захворюваності собак на стафілококовий дерматит нами встановлено, що ця патологія реєструється на протязі всього року. Проте слід відзначити, що найчастіше цю патологію ми реєстрували у червні 42 (20,2 %), липні 39 (18,8 %), серпні 35 (16,8 %), вересні 25 (12,0 %) та жовтні 20 (9,6 %) від загальної кількості хворих тварин. Таким чином, пік захворюваності собак на стафілококовий дерматит спостерігався в літньо-осінній період зі спадом у весняно-зимній період року. 

Порідна сприйнятливість собак до стафілококового дерматиту представлена в таблиці 2. 

Таблиця 2 - Порідна сприйнятливість собак до стафілококового дерматиту 

Породи собак 
Кількість випадків 
Абс. число 
Азіатська вівчарка 
23
11,1
Американський кокер-спанієль 
8
3,8
Боксер 
3,4 
Доберман пінчер 
18
8,7
Кавказська вівчарка 
23 
11,1 
Лабрадор 
5
2,4
Німецька вівчарка 
51
24,5
Пекінес 
3,8 
Пудель 
1,9 
Ротвейлер 
17 
8,2 
Сентбернар 
10 
4,8 
Стафордширський тер’єр 
2,9 
Стафордширський тер’єр 
4,3 
Безпорідні 
19 
9,1 
Всього 
208 
100,0 

Аналізуючи дані таблиці 2 слід відмітити, що на стафілококовий дерматит хворіють собаки як короткошерстих, так і довгошерстих порід. Цікавими, на наш погляд, є дані про те, що майже кожна четверта собака – 51 (24,5 %), яка хворіє на стафілококоз це німецька вівчарка. 

Вікова сприйнятливість собак до стафілококового дерматиту показана в таблиці 3. 

Таблиця 3 - Вікова сприйнятливість собак до стафілококового дерматиту 

Вік хворих собак 
Кількість випадків 
Абс. число 
%
До 1 року 
36
17,3
Від 1до 5 років 
107
51,5
Старше 5 років 
65
31,2
Всього 
208
100,0
 

Дані цієї таблиці свідчать, що на стафілококовий дерматит хворіють собаки всіх вікових груп, проте частіше стафілококози шкіри реєстрували в групі собак віком від 1 до 5 років – 107 (51,5 %) від загальної кількості хворих. 

При подальшому ретельному аналізі даних ветеринарної звітності ми встановили цікаві, на наш погляд, розбіжності в захворюваності собак на стафілококовий дерматит залежно від статі. Отримані данні представлені на рисунку 2. 

Захворювання собак на стафілококовий дерматит залежно від статі

Примітка: 1 – суки; 2 - пси 

Рис. 2 - Захворювання собак на стафілококовий дерматит залежно від статі 

Аналізуючи данні рисунка 2, ми бачимо, що пси більш схильні до захворювання на стафілококози шкіри - 130 (62,5 %) від загальної кількості собак. На наш погляд це пов’язано з тим, що пси частіше піддаються стресовим факторам. Клінічний прояв стафілококових дерматитів у собак наведений на рисунку 3. 

При клінічному аналізі даних ветеринарної звітності нами встановлено, що найчастіше реєстрували вогнищеву форму хвороби 192 (92,3 %) від загальної кількості тварин. Слід відзначити, що генералізована форма, яку реєстрували в 16 (7,7 %) випадках, супроводжувалась у собак розвитком сепсису, який проявлявся чисельними ураженнями шкіри з пошкодженнями інших органів та тканин організму (кон’юктивити, отити, ендометрити, тощо). 

Клінічні форми прояву стафілококозу у собак

Рис. 3 - Клінічні форми прояву стафілококозу у собак 

Висновок. Визначення розповсюдження та клінічної характеристики стафілококового дерматиту у собак дали нам змогу встановити, що серед захворювань шкіри бактеріальні захворювання зустрічаються лише у 5,6 % випадків від загальної кількості собак; пік захворювання спостерігається у літньо-осінній період; частіше стафілококози шкіри реєструються в групі собак віком від 1 до 5 років – 107 (51,5 %) від загальної кількості хворих; пси більш схильні до захворювання на стафілококози - 130 (62,5 %), ніж суки – 78 (37,5 %); німецькі вівчарки більш сприйнятливі до захворювання ніж собаки інших порід. При клінічному аналізі встановлено, що найчастіше реєструється вогнищева форма хвороби - 192 (92,3 %) випадків. 

Перспективи подальших досліджень. Вивчити патогенез стафілококозу у собак та виходячи з отриманих результатів досліджень знайти нові, більш ефективні, методи боротьби з ним. 

Список літератури 

1. Игнатов П. Е. Стафилококковый дерматит у собак / П. Е. Игнатов // Ветеринария. - 1995. - № 5. - С. 53-56.
2. Игнатов П. Е. Стафилоккокоз у собак // П. Е. Игнатов // Ветеринария. - 1994. - № 4. - С. 48-50.
3. Ермаков А. М. Стафилококкоз собак в условиях Ростовской области: Автореф. дис... канд. вет. наук / Ставрополь, 1998. - 20 с.
4. Костылева О. А. Стафилококкозы собак и кошек, сопутствующие проявлению отодектоза / О. А. Костылева // Ветеринарная патология. - 2007. - № 3. - С. 83-84.
5. Руденко А. В. Мікрофлора шкіри хворих на атопічний дерматит дітей у період ремісії / А. В. Руденко, Е. О. Мурзіна // Додаток до тез до науково-практичної конференції “Токсикодермії та алергічні захворювання шкіри”. - 2002. - С. 29-30. 

Реферат 

Распространение и клиническая характеристика стафилококковых дерматитов у собак по данным ветеринарных клиник г. Луганска 

Руденко В. Б., аспирант
Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск

Стафилококковый дерматит не является самой распространенной патологией кожи у собак, но общепринятые методы его лечения дают, в большинстве случаев, только кратковременный результат. В связи с этим изучение распространения и клинической характеристики стафилококкового дерматита у собак является актуальным направлением научных исследований.
Определение распространения и клинической характеристики стафилококкового дерматита у собак дали нам возможность установить, что среди заболеваний кожи бактериальные болезни встречаются только в 5,6 % случаев от общего количества собак; пик заболевания наблюдается в летне-осенний период; чаще стафилококкозы кожи встречаются в группе собак возрастом от 1 до 5 лет; кобели более склонны к заболеванию стафилококкозом, чем суки; немецкие овчарки более восприимчивы к заболеванию, чем собаки других пород. При клиническом анализе установлено, что чаще регистрируется очаговая форма заболевания.
В дальнейшем необходимо изучить патогенез стафилококкоза у собак и на основании полученных результатов исследований найти новые, более эффективные методы борьбы с ним.

 


 

 


 

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях. По вопросам диагностики, лечения и профилактики болезней животных необходимо обращаться к ветеринарным специалистам. Любое использование материалов без активной ссылки на сайт doktorvet.com запрещено!

©"DoktorVet.com", 2013-2015